© Sveriges Allmänna Konstförening
#2 2023 – Tema Konstvärldar

SAK MAG

  Beth Laurin    Oscar Ramos    Richard Julin    Stina Löfgren    Saskia Neuman    Aleksandar Stojanovski    Oscar Carlson    Linda Pedersen

Inledning

En rik skatt

  Hej! Vi har valt att kalla detta nummer av SAK MAG, Konstvärldar. Det är ett nummer där vi intervjuat många olika personer om deras verksamheter och tankar kring konst. Konstnärerna vi köpt verk av och en blandning av aktörer inom konstfältet delar med sig om hur de ser på sin verksamhet och konsten.

SAK är i sig många olika konstvärldar. Varje år dyker vi ner i 21 konstnärskap då vi köper in konsten till lotteriet. Vi dyker in i ett helt annat då vi arbetar med årsboken. Under våra 191 år har vi presenterat otaliga texter, verk, böcker och utställningar och det är en outtömlig värld att fortsätta arbeta med! Både genom att se tillbaka och att hela tiden hitta nya konstnärer och verk.

Vi är nyfikna på de verk ni medlemmar vunnit eller ärvt av någon som vunnit! Skriv gärna och berätta om SAK:s vinster hos er. Finns det något ni älskar? Något ni aldrig förstått? Maila oss och berätta: [email protected]

Snart avslöjar vi årets årsbok och vi kommer att uppdatera er kring Leif Engströms arbete med 100 litografier till lotteriet.

Glad sommar!

Sara Walker & Anna Hesselbom

Sara Walker
Verksamhetschef och intendent
  [email protected]

Anna Hesselbom 
Kommunikatör och samordnare
  [email protected]

Intervju – Beth Laurin

Foto verk: Björn Strömfeldt. Foto porträtt: Niklas Porter

självporträtt

  Hej Beth Laurin!

Berätta om verket som ska lottas ut i november:

– ”Tillstånd VI” är en skulptur (som är ett självporträtt). Jag blev intresserad av att dela upp den skulpturen i mindre delar. Göt av den och sågade upp den nya i mindre och olika stora delar, sex stycken. Denna är den tredje delen och därav titeln ”Del nr. 3 av Tillstånd VI”.

Vad är bäst respektive sämst med att vara konstnär?

– Bäst är när ”flow” behagar infinna sig och när jag känner: ”JA! _Så_ ville jag att det (verket) skulle bli!” Sämst är motsatsen
till detta.

Vilket verk av en annan konstnär önskar du att du hade gjort?

– Study from the Human Body, 1983 av Francis Bacon.

  belenius.com/artists/30-beth-laurin/

Intervju: Sara Walker
Intervju – Oscar Ramos

Installationsbild:  Georg Nordmark From Being Jealous of a Dog’s Dream, 2022. Foto: Sebastian Waldenby

with a sense of humour

  Hej Oscar Ramos som driver NSFW tillsammans med Alida Ivanov.

Tell us about NSFW

– NSFW is a non-profit contemporary art platform based in the city of Gothenburg. Active both online and offline, the project supports a yearly exhibition programme as well as artist talks, round-table discussions and the production of artistic/cultural content in printed and digital media. Before we opened our current exhibition space, NSFW started activities in December 2017 by doing exhibitions in parking lots, soon to be destroyed buildings and even green-houses! Alida Ivanov and I clicked immediately after we met and decided to start the platform based on our shared taste in contemporary art, music, tv-sitcoms and most importantly: sense of humour.

How do you plan your program?

– We like to have a balance of national and international artists as well as established and upcoming artists. Our goal is to be a hub in Gothenburg’s contemporary creative scene, therefore; we work with artists from all diverse contemporary creative backgrounds which also incorporates a wide range of disciplines. Not being a commercial exhibition space has also allowed us to be more innovative/experimental and not be affected by trends or similar.

What is your first art memory?

– I think it was the ancient sculpture of the Aztec deity called Coatlicue. It was uplifting to be reminded that art does not always has to be aesthetically pleasing or just candy for the eyes. Art can also be sinister, menacing, and massive!
* note: Coatlicue is represented as a woman wearing a skirt of writhing snakes and a necklace made of human hearts, hands, and skulls. Her feet and hands are adorned with claws and her breasts are depicted as hanging flaccid from pregnancy. Her face is formed by two facing serpents, which represent blood spurting from her neck after she was decapitated (source: wikipedia) : https://en.wikipedia.org/wiki/C%C5%8D%C4%81tl%C4%ABcue#/media/File:20041229-Coatlicue_(Museo_Nacional_de_Antropolog%C3%ADa)_MQ-3.jpg

  www.newdomain.se

Intervju: Sara Walker

Foto: Privat

Intervju – Richard Julin

T.v. Cyprien Gaillard L’Ange du foyer (Vierte Fassung), 2019. Installationsbild från utställningen Overburden på Accelerator.  Foto: Christian Saltas

territorier bortom människans domäner

  Hej Richard Julin, konstnärlig ledare på konsthallen Accelerator

Berätta om Accelerators tillblivelse

– Accelerator är en del av Stockholms universitet. Konsthallen har som drivkraft att bidra till ett öppet och empatiskt samhälle. Utställningarna med internationell och svensk samtidskonst står i centrum för verksamheten. Vi har ett program vi kallar ”konst + forskning” där de konstnärer vi bjuder in som vill möter forskare som arbetar inom områden konstnären är intresserad av. Hittills har en del av mötena utvecklats till bland annat offentliga samtal, seminarier, nya konstverk och nya utställningar på andra platser efter oss. Det jag hittills beskrivit här är var Accelerator befinner sig just nu. Verksamheten utvecklas hela tiden och det börjar bli tydligt att ”experimenterande” står i centrum för det vi gör. Frågan här rör ju egentligen tillblivelsen. Vi befinner oss i tillblivelse och förhoppningsvis kommer vi fortsätta så. Men om vi backar så är själva fröet till att Accelerator finns utbildningen som nu heter ”International Master’s Program in Curating, including Art, Management and Law” som startade på Stockholms universitet 2003. Den utbildningen initierades av personer från Stockholms universitet: Margaretha Rossholm Lagerlöf från Stockholms universitets konstvetenskapliga institution, Pierre Guillet de Monthoux då på Stockholm universitets företagsekonomiska institution samt av David Neuman från Magasin III Museum for Contemporary Art och Bo Nilsson då chef för Liljevalchs konsthall. Efter att utbildningen tagit form föreslog Margaretha Rossholm Lagerlöf och David Neuman för universitetet att en konsthall vore ett intressant nästa steg för universitet att utveckla arbetet med kultur och konst. Rektor Astrid Söderberg Widding instiftade Accelerator 2015. Året därpå tog jag rollen som konstnärlig ledare för Accelerator. Uppdraget var initialt att arbeta fram ett utställningsprogram, samarbeta med arkitekterna 2BK och byggherren Akademiska Hus för att bygga konsthallen samt att bygga upp teamet som arbetar på Accelerator. För att göra en treårig uppbyggnadshistoria kort: utöver nämnda uppdrag så valde jag att arbeta fram hur Accelerator skulle gestaltas som verksamhet och plats med hjälp av fyra olika konstprojekt. Genom att testa saker tillsammans med konstnärer som Tony Oursler, Lundahl & Seitl, Janine Antoni och flera andra växte under dessa år ett team fram, konsthallen byggdes, vi skapade en grafisk identitet och så vidare. I september 2019 öppnade vi våra lokaler med en utställning av Tino Sehgal.

– Efter att vi öppnade fysiskt har en styrelse tillsatts som består av representanter för universitets fyra fakulteter samt från våra Founding Patrons, Familjen Robert Weils Stiftelse samt Magasin III Museum for Contemporary Art. Vår publik har sedan start främst bestått av kulturintresserade stockholmare och börjar långsamt även vidgas till att inkludera tillresande personer från olika ställen i Sverige och andra länder. Både studenter och de som arbetar på universitetet börjar också hitta hit, men det är mindre självklart än jag trodde från början. Anledningen till det, som jag uppfattar det efter att ha arbetet över 6 år på Stockholms universitet, är att det råder en kultur på universitetet att man ännu så länge inte gör annat än det som är ens utbildning här på plats. Campusområdet behöver utvecklas för att erbjuda mer upplevelser som stimulerar till möten över discipliner, tvärvetenskapligt. Verksamheter som inspirerar och berikar behövs det mer av och Accelerator är en plats som går i bräschen för en sån utveckling.

Konungarikena Elgaland-Vargaland presenterar Världsutställningen, World Expo, Exposition Universelle 2023. Foto: Jean-Baptiste Beranger

Hur tänker ni kring ert program?

– Sedan start står utställningar med samtida konst av hög kvalitet i centrum för verksamheten. Under den korta tid vi funnits har utställningarnas koppling till viktiga samtidsfrågor alltmer kommit i fokus. Naturligtvis är begreppet ”kvalitet” relativt och valet av samtidsfrågor att lyfta guidas av vilka konstnärer som valet står emellan för våra samarbeten. Som exempel kan jag nämna vår öppningsutställning hösten 2019 med Tino Sehgal och en ny version av verket this progress. Tinos konst har sin grund i tankar om hållbarhet som han översätter till immateriella verk han kallar ”konstruerade situationer”. Ungefär hälften av de sextio personer som delade på arbetet att skapa verket var forskare vid Stockholms universitet. Den andra hälften var barn mellan 8-11 år samt en grupp tonåringar. Nu senast har vi visat två verk: Loukia Alavanous Oedipus in Search of Colonus samt Leif Elggren och Carl Michael von Hausswolffs Konungarikena Elgaland-Vargaland. Här har tankarna kretsat kring frågor om territorier av olika slag och vem som råder över dem. Konsten, samtalsprogram och en serie performances kretsar kring fysiska, geografiska, juridiska, mentala eller själsliga områden. Det kan röra sig om landsgränser och rätten att få leva och dö där man vill, men också territorier bortom människans domäner, livet och döden. Parallellt med utställningarna har vi programmet ”konst + forskning” som jag beskrev i svaret innan här. Jag är gärna tydlig med att Accelerator inte är en plats där forskning illustreras av konstnärer. Däremot börjar det bli tydligt att konstnärer och forskare ofta möts i tankar kring tillvägagångssätt att skapa nytt. På många sätt ligger forskningens och samtidskonstens metoder nära varandra. Däremot ser ramverken kring verksamheterna olika ut. Många av de utbyten som hittills skett ter sig givande både för konstnärerna, forskarna och de som tar del i dessa möten på olika sätt.

Vilket är ditt första minne av konst?

– Min farfar Birger var nära vän med konstnären Lenke Rothman. Han och min farmor Gertrud hade många verk hemma av henne och när jag var liten var jag tagen av en plats där en stor målning hon gjort hängde i en mysig läshörna. Jag minns det som en väldigt hög, långsmal målning av vassruggar. Mest blåa, beigea och gula nyanser. Det här måste varit på 1970-talet och för mig som var liten då tedde sig målningen enorm. Minnet är av en helhet, en plats med målningen, en skön läsfåtölj, låga bokhyllor under fönstren och en svindlande utsikt från elfte våningen i ett höghus. Där fanns ett lugn och samtidigt något exalterande, både något dolt i ruggen och något oändligt sig sträckande mot horisonten.

  acceleratorsu.art

Intervju: Sara Walker
Intervju – Stina Löfgren

Ett myllrande stim

  Hej Stina Löfgren, vars verk Fågel är ett vinstverk i konstlotteriet!

2020 gjorde du SAK Edition 2022 Herbarium. Det var 30 verk i emaljerad stålplåt med inspiration från naturfynd från dina barnvagnspromenader, som löv, ekollon och bär. Har du fortsatt med arbetssättet eller med idéer du fick med arbete med Herbarium?

– När jag gjorde Herbarium så jobbade jag mer förenklat än vad jag gjort tidigare, och det har jag fortsatt med – även om det inte alltid är i emalj. Just nu så arbetar jag ungefär på samma vis som då men i pappersklipp och det är inte helt klart vad det kommer resultera i. Kanske använder jag det i textiltryck eller i mitt arbete som illustratör.

2022 visade du emaljverk på Barklund & Co med inspiration från Västerbotten. Hör vår fågel till dem?

– Nej inte just fågeln, den är en avknoppning från en utsmyckning jag gjorde till Örebro Kommun 2021. Men jag gjorde fågeln några månader efter Herbarium, så färgerna och det tekniska tillvägagångssättet är detsamma.

Stimmet

Det offentliga verket Stimmet gjordes 2021 som en offentlig utsmyckning på Österängens förskola i Örebro. På fasaden växer, hoppar och flyger emaljavbildningar av sådant från närområdet; en svamp, en katt, ett löv i ett myllrande stim. Bland dessa finns en fågel likt vårt vinstverk, men i en annan färgställning.

Har du något favoritverk i emalj?

– Ja! Varje vardag cyklar jag förbi Endre Nemes stora fasadur Zodiaken från 1950 i Västertorp centrum och den är helt fantastisk med sina underliga figurer. Det målade uttrycket, kalla färgerna och glansiga materialet passar så bra mot husets tegelfasad och den är pampig i skalan. Det är också någonting med ett ur som är så fint, kanske att det har stått stilla så länge. Hade det inte varit härligt med fler underliga fasadur?!

Vad har du på gång framöver?

– Just nu samlar jag kraft för att sätta igång byggsommaren, har en stuga som behöver rejält med omvårdnad. Sedan börjar jag hösten med att trycka träsnitt och screentryck. Men innan dess blir det nog en kort sväng till emaljverkstan till Falun innan sommaren för att avsluta några påbörjade verk.

Intervju: Anna Hesselbom

Foto: Aron Kullander-Östling

Foto: Björn Strömfeldt

Intervju – Saskia Neuman

Installationsbilder från Harry Andersons utställning Köttet är svagt. Foto: Alies Torfs

nu eller aldrig

  Hej Saskia Neuman!

Berätta om galleriets tillblivelse

– Jag har alltid velat öppna eget, och hade tänkt på det länge. Under pandemin fick jag en ’nu eller aldrig känsla’ — jag sa upp mig från VD-skapet på Market Art Fair och började leta lokal. Det är ett privilegium att få genomföra sin egen vision, stå för varje beslut och samarbete.

Hur tänker du kring ditt program?

– Galleriets program reflekterar min smak och tankar kring samtidskonst. Jag vill att galleriet är en plats där du upptäcker nya konstnärskap samtidigt som du som publik kan ibland få en re-introduktion till en konstnär som du inte sett ställa ut på länge. Jag visar och representerar både svenska och internationella konstnärer. Det handlar alltid om det visuella, men också om en kontinuerlig dialog med de konstnärer jag representerar. Man arbetar så tätt ihop, det måste funka på flera plan.

Vilket är ditt första minne av konst?

– Ingen aning om det första minnet, men har haft flera viktiga upplevelser som fick mig att vilja arbeta med samtidskonst… jag var i London 1997 och såg den fantastiska men beryktade utställning SENSATION på The Royal Academy. Charles Saatchis samling av YBA konstnärer ställdes ut, och det fanns t.om. ett separat rum med en enorm skulptur av Jake och Dinos Chapman, eftersom den ansågs så provocerande. Det gjorde ett stort intryck på mig. Jag tyckte hela utställningen var otrolig.

Bonusfråga: Vilken kommentar får ditt galleristblod att koka mest: Är det du som är konstnären? Det var inte lätt att hitta hit! Varför finns det inga röda prickar?

– Definitivt frågan ’varför finns det inga röda prickar?!’ eller ’får jag låna toaletten?’

  saskianeumangallery.com

Intervju: Sara Walker

Foto: Theodor Solin

Intervju – Aleksandar Stojanovski

Från Oliver Sundqvists utställning Symphony Hour. Foto: Pierre Björk

ett globalt perspektiv

  Hej Aleksandar Stojanovski! En av galleriet Public Service grundare

Berätta om galleriets tillblivelse:

– Det som förde oss tre delägare samman var primärt vår gemmansamma passion för samtidskonsten. Vi har alla olika bakgrund inom business & finance sektorer, vilket gör att vi har en egen vinkel på branschen, samtidigt som jag och Peter har lång erfarenhet av att arbeta i konstvärlden. Vi visste från början att vi ville attrahera en yngre generation konstsamlare som tar allt större plats nu.

Hur tänker ni kring ert program?

– Utgångspunkten är alltid att ha ett globalt perspektiv, centralt i galleriets program är att visa upp de mest spännande internationella konstnärer från young- to mid career konstnärer för en ny skandinavisk publik.

Vilket är ditt första minne av konst?

– Hmm det måste nog vara när jag som en tonåring såg Sally Manns utställning ”What Remains” på Dunkers kulturhus i Helsingborg. Den innehöll fotografier på kroppar som förmultnar på en ”body farm” som var för vetenskapliga ändamål. Hade precis varit med om dödsfall i min familj så det hade en djup inverkan på mig. Kommer också ihåg att jag köpte utställningskatalogen för vad jag då tyckte var kolossalt mycket pengar.

  public-service.com

Intervju: Sara Walker

Foto: Sofia Johansson

Intervju – Oscar Carlson

Installationsbild från Militza Monteverde Burraus utställning Liquid Garden. Foto porträtt: Hélène Kugelberg

ett socialt sammanhang

  Hej Oscar Carlson som driver galleriet ISSUES

ISSUES började som en ambulerande verksamhet. När bestämde ni er för att öppna fast galleri? Hur kom det sig att det blev just på Vattugatan, mitt i city men ändå lite avsides?

– Precis, ISSUES startades 2014 som en ambulerande och platsspecifik utställningsverksamhet. Det blev utställningar på Media Markt, i lägenheter och ett tag ett rum för lastning av koks på gärdet. I och med att vi började jobba mer regelbundet med några konstnärer blev det uppenbart att det behövdes en sorts infrastruktur så sökandet efter en fast lokal tog fart. Det tog lång tid innan den här lokalen dök upp och den kändes väldigt on brand, samtidigt nära och långt bort från allt annat.

Vilken är er publik?

– Publiken är mångfacetterad, den består av individer som köper verk av konstnärerna vi jobbar med, personer som är nyfikna på vad unga och nyligen examinerade konstnärer visar då vi ofta gör deras första soloutställningar. Och sen består vår publik av konstnärer, vilket är väldigt roligt!

Hur tänker ni kring ert program? Vad ni har på gång?

– Vi tänker att ISSUES ska vara en plattform för en lokal konstscen. Det finns ett socialt sammanhang som vi är en del av men också göder. Varje generation och scen behöver en plattform som både formulerar och dokumenterar dess arbete. Såklart är inte vi den enda aktören som gör det i Stockholm men ju fler desto bättre och alla ska göra det på sitt sätt och enligt sina förutsättningar.

Bonusfråga: Vilken kommentar får ditt galleristblod att koka mest? Är det du som är konstnären? Det var inte lätt att hitta hit. Varför finns det inga röda prickar?

Jag väljer att svara på den sista:
– För vi vill ha en dialog med de som köper konstverken. Ett galleri är inte en affär, det är en plats för relationer. På (nästan) samma sätt som vi jobbar med konstnärer jobbar vi med samlare.

Intervju: Anna Hesselbom
Intervju – Linda Pedersen

Foto: Björn Strömfeldt

barn singlade ner som snöflingor

  Linda Pedersens verk Barnets hav har köpts in till konstlotteriet 2023

I en eka sitter en lite sorgsen figur med böjt huvud med en håv bredvid sig. Längst fram ligger ett lindat spädbarn och kikar ut och fler barn ligger i båten. De lindade barnen i verket Barnets Hav stammar från en feberdröm konstnären Linda Pedersen hade för många år sedan under en resa. När hon blundade såg hon inlindade barn som singlade ner, liksom snöflingor. Bilden stannade kvar hos henne och i detta verk tänker hon att figuren i båten åker runt och fiskar upp och räddar barnen. Så mycket mer behöver man inte säga, hon vill gärna lämna det öppet för betraktaren att lägga in sina egna erfarenheter i tolkningen.

Pedersen berättar att det här var ett verk hon gjorde för att det föll henne in, hon hade en fin ekstock och hade lust att göra en båt av den. De ledade träfigurerna som befolkar hennes världar kanske för tankarna till marionetter eller japanska kakuridockor, men Pedersen berättar att det helt enkelt handlar om att det är ett roligare sätt att bygga en kropp, än i ett stycke. Det blir mer frihet och rörelse, som ett skelett.

I större installationer samarbetar hon med konstnären Henning Hamilton vars praktik utgår från assemblage av funnet material. Sedan flytten från storstaden till landsbygden arbetar de tillsammans med material från den omedelbara närheten; trä från skogen, gamla möbler, husgeråd från loppisar. Duon arbetar fram dystopiska och lät surrealistiska världar där gränsen mellan dröm och verklighet suddas ut. Med fantasi, finurlig humor och känsligt framställt hantverk berättas en existentiell och större mänsklig berättelse.

Linda Pedersen bor och arbetar utanför Åtvidaberg.

  lindapedersen.net

Intervju: Anna Hesselbom

Foto: Kristina Florell

Postadress:
Sveriges Allmänna Konstförening
Jakobsgatan 27 c
111 52 Stockholm

Besöksadress:
Konstakademien
Våning 3
Ingång Jakobsgatan 27C
111 52 Stockholm
Öppet enl. ö.k.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google